top of page

בינה מלאכותית

להפוך את התחביב לעבודה ואז את העבודה לתחביב. זה פחות או יותר הסיפור של הכיף הזה שאפשר לעשות עם הכלים המדהימים של הבינה המלאכותית. אני מתפתחת ולומדת כל הזמן ונהנת ליצור שם. בהמשך הדרך אשמח למכור עבודות. אבל כרגע- אני פשוט נהנת.

הצצה לפרויקטים

תהליך יצירה במידג'רני הוא מורכב גם מכיף גדול של דמיון וחופשיות

אבל גם מתסכול שיכול לצוץ כשמנסים להסביר למחשב מחשבות.

הדרך לתקשר עם המידג'רני היא כמו ללמוד שפה,

עם הרבה סבלנות ופתיחות

bottom of page