top of page

בינה מלאכותית

בשנה האחרונה קיבלתי חבר חדש לסטודיו, אם לא הספיקה לי בינתי שלי, נוספה לי בינה מסוג חדש.

המידג'רני ואני זה סיפור אהבה, אני אוהבת לייצר איורים ואילוסטרציות בתוכנה ולהשתמש בהם

כשאני עובדת עם לקוחות.

הצצה לפרויקטים

תהליך יצירה במידג'רני הוא מורכב גם מכיף גדול של דמיון וחופשיות

אבל גם מתסכול שיכול לצוץ כשמנבים להסביר למחשב מחשבות.

הדרך לתקשר עם המידג'רני היא כמו ללמוד שפה,

עם הרבה סבלנות ופתיחות

bottom of page